[TUT] RENAME KHÔNG TÊN - NONAME 2018

UPDATE TUT NONAME MỚI NÈ CÁC BẠN


B1 : 1 ID CARD FB hoặc 1 Cái CMND
Link Get ID CARD : Tại Đây

B2: Download kí tự NONAME 2018 nè
==>Tải Về<==

B3: Vào link 333 nha : Link 333

+ Dòng 1 :  Điền Tên
+ Dòng 2 : Bỏ
+ Dòng 3 : Họ Và Tên Đệm Nếu Có

B4 : Sau khi điền xong vào kí tự NONAME nhấn CTRL + A và nhấn CTRL + C để copy kí tự

Điền Phía Trước Tên 5 Lần
Điền Phía Trước Họ 5 Lần

VD : Tên : [kí tự trắng x5]Công
         Họ : [kí tự trắng x5]Nguyễn Thành

B5: Chọn LỖI CHÍNH TẢ

B6 : UP CMND hoặc ID CARD FB lên và nhấn GỬI

Và Hóng acc thành NONAME trong 12h-24h nha

VIDEO HƯỚNG DẪN : https://www.youtube.com/watch?v=d_Wk77CEpRU