[HOT] TUT UNLOCK TÀI KHOẢN FACEBOOK 5S

Vừa qua thì Facebook đã ân xá cho rất nhiều tài khoản ăn APPS và FAQ MD, FAQ SEX...
Link này gần giống link 258 nhưng cũng tuỳ nick sẽ về

Các dạng có thể về :
+ FAQ MD (max nhanh)
+ APPS Nguyên Thuỷ
+ APPS Tên Giả (015)
+ FAQ SEX
Và một số dạng khác... (các bạn có thể tìm hiểu thêm 1 số dạng khác)

Các bước thực hiện:

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau
https://www.facebook.com/help/contact/1062444770553751
Bước 2 : Các bạn điền đầy đủ thông tin vào nha

Bước 3 : Nhấn gửi và hóng

Lưu ý : Có 1 số IP có thể dùng, các bạn có thể thử để nhanh hơn nha

Cảm ơn các bạn đã xem