[TUT] DAME MD - 2H ĐỔ LẠI DIE

Link YouTUBE : https://youtu.be/RmvvdKDfCs8
SUB KÊNH HÓNG VIDEO MỚI NHA


B1 TẢI HOLA B2 CÁC BẠN FAKE 1 CLONE GIỐNG ALL VICTIM ( TÊN + TÊN PHỤ + TIỂU SỬ + AVATA + BÌA) QUÊ QUÁN BỎ : ĐÀI BẮC THÀNH PHỐ HIỆN TẠI : ĐÀI BẮC NĂM SINH 1996
7 CÁI ẢNH GIỐNG VICTIM CHỈNH SỬA NGÀY VIẾT 7 cái 2011
5 STT CHỈNH SỬA NGÀY : 2010, 2015, 2016, 2017, 1-1-2018
ADD 3 – 10 BẠN CHUNG ( CỨ ADD CHO NHÌU NÓ CHẤP NHẬN CHO NHANH) KHI ĐẢ ĐỦ BẠN CHUNG CÁC BẠN FAKE IP SYRIA + NN ẤN ĐỘ VÀO WALL VICTIM 3 CHẤM ĐÓNG TÀI KHOẢN 3 CHẤM BÁO CÁO MD AI ĐÓ 3 CHẤM BÁO CÁO MD TÔI RỒI BLOCK VICTIM ACC CHÍNH VÀO BÁO CÁO MD AI ĐÓ SPAM ẢNH DAME THÊM 13T + 14T IP HÀN NN HÀN VÀ IP PHÁP NN PHÁP HÓNG 5S - 30P DIE

COPY NHỚ GHI NGUỒN


  1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100023526709264
    anh dame giúp em với nó trâu quá

    Trả lờiXóa