[VIDEO] TUT DAME MD BY DQH + LINK 051

TUT DAME MD + LINK 051 
TUT MD ĐƯỢC VIẾT BỞI DƯƠNG QUANG HÙNG + NGUYỄN DŨNG (051)
IP CUBA + NN TQ
ĐỂ HIỂU RÕ HƠN THÌ CÁC BẠN XEM VIDEO VÀ XEM TUT NHÉ
LINK YOUTUBE : https://youtu.be/B_9iojdqYXQ
LINK TUT DOWNLOAD : https://drive.google.com/file/d/0BzcVmUC0fiDEbDF3NldiQ3U1NnM/view
Fake 1 Clone giống victim
Nơi ở quê quán : valencia , tây ban nha
add 3 bạn chung (1 cũng được)
Fake 1 CMND Chuẩn năm sinh 2007 
Chình avat + bìa về năm 2000
Đăng 2 stt bừa chỉnh 
1-1-2017 và 2016 nha
Fake IP CUBA + NN TQ
Acc Clone :
+ báo cáo mạo danh tôi
+ báo cáo đây là tài khoản giả mạo
+ spam ảnh và stt
Acc chính đã add clone :
+ Đây là tài khoản giả mạo
+ spam ảnh và stt
------------Tiếp tục qua acc clone-------
Vào link:  https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
ô1: tên victim
ô2 : link victim
ô3: email victim ( có thể checkmail hoặc là id@facebook.com nha
VD: 100022158391521@facebook.com )
ô4: chọn 11 nha
ô5: thần chú 
他的帐户不足以使用Facebook。请删除它的Facebook团队。
全名:Nguyễn Tuyết
出生日期:20/03/2007
URL:https://www.facebook.com/profile.php?id=100022158391521
UP CMND lên
----Đợi 5P sau case đóng, mình rep lại với thần chú đó và cmnd đó up lên lại sau đó vào link
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Ô đầu là Link victim
Ô2: là tên victim
Chọn 11

Ghi thần chú như trên

COPY NHỚ GHI NGUỒN HỘ.
Hãy sống có trách nhiệm