[Share] TUT UNLOCK CP 72H

319TUT UNLOCK CP 72H - Nguyễn Anh Công

SHARE TUT UNLOCK CP 72H MAX CHẤT

B1 : Fake IP Đức - NN Trung Quốc
B2 : Đăng Nhập Vào Acc CP 72H
B3 : UP 1 Tấm Ảnh Rõ Mặt Rồi Vào Link Sau :
https://zh-cn.facebook.com/help/contact/319547548123767
B4 : UP CMND ĐỢI 5P SAU
B5 : Rep Case Hóng Về

Lưu Case Lại Và Hóng Về Nha Các Bạn