[Share] KHẮC PHỤC SỰ CỐ CP ĐỔI MẬT KHẨU

Hiện tại Facebook đang quét mà ai bị quét dạng Checkpoint Bắt Buộc Đổi MẬT KHẨU mà khi đổi xong nó báo " TRANG WEB NÀY KHÔNG KHẢ DỤNG " thì các bạn đổi link
www.facebook.com thành  m.facebook.com  hoặc  mbasic.facebook.com  nha. Không Cần Fake IP NN Gì Cả. Đổi Link Là Được Nha
Đã Test Và Thành Công Nên Share Luôn 

TUT BY Nguyễn Thành Công Và Nguyễn Hoàng Gia Kiệt
Kiệt Contact : https://www.facebook.com/Wellcom.To.Wall.report.267.kiet.support.vn