TUT Rename Tên Trước 60 Ngày Hoặc Quá 5 Lần

Chuẩn Bị
+ Nick Cần Rename
+ 1 CMND Chuẩn (Google Không Biết Được Không) Tốt Nhất Là Chưa Fix Cho Chắc Ăn
+ Phần Mềm Fake IP Như HMA PRO VPN Hoặc Safe IP - Muốn Mua TK HMA PRO VPN CMT Bên Dưới Nhé
+ Link 333  :  Đến 333

Bước 1 : Đăng Nhập Vào Acc 
Bước 2 : Fake IP US + NN US
Bước 3 : Vào Link 333
Bước 4 : Điền Họ Tên : 
+ Ô 1 : Tên
+ Ô 2 : Bỏ
+ Ô 3 : Họ Và Tên Đệm

Chọn Dòng : " Legal Name Change "

UP CMND 

Nhấn Gửi Hóng Đổi Tên Thôi

TUT NÀY THÌ AN TOÀN NHÉ