WEBSITE TẠO SỐ ĐIỆN THOẠI ẢO

Link =>>> http://pintient.com/383T


Có thể dùng sđt ảo để xác mình số điện thoại facebook
Web có thể dùng mail 10 phút để đăng kí nhé
Khi hiện ra 1 ô nó sẽ bắt điền 3 số các bạn cứ điền 501 cho mình nhé
Ai không hiểu ib nguyencong9atttt@gmail.com
Mình sẽ giải thích cho