SHARE TUT UNLOCK 13T SAU KHI LINK 593 FIX

Các bạn Fake ip + nn Trung Quốc ( ip vẫn còn sử dụng được nha )
Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
Hoặc: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Thông tin bổ sung. : Tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Tôi có thể xác nhận tài khoản của mình qua id card mà chính phủ cấp
Đăng nhập vào account và gửi thông tin theo yêu cầu
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Nguyễn Tỉnh
Date of birth : 28-03-2000
Thanks facebook team
Tut update lại ngày 22/07/2017
TUT BY: NGUYỄN TỈNH