TUT RENAME KHÔNG TÊN 2017 CHƯA FIX

TUT RENAME KHÔNG TÊN 2017 ĐÃ THÀNH CÔNG HÀNG CHỤC CLONE

FAKE 1 CMND CHUẨN CHƯA FIX
NICK VỀ TẦM 12H-24H NHÉ
Xài Linh 333 nhé các bạn
Đổi ngôn ngữ English (UK)
Cho kí tự ẩn là 1 dấu gạch nhé ( - )
Ô1: Điền 3 lần kí tự ân + họ + 3 lần kí tự ẩn : ---Nguyễn---
O 2: Bỏ
Ô3: Điền như trên : ---Thành Công---
UP CMND LÊN LÀ XONG HÓNG THÔI


Cập nhật ngày 4/8/2017
TUT=>>Đã Fix Rồi Nhé