TUT DAME APPS NTTút dame apps nguyên thủy new By NDTT ( NGUYỄN DƯƠNG TẤN THUẬN)
UPDATE  TO=> 11-03-2017_ 11:08
Bước 1 : Fake ip nhật + nn us vào link : https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Bước 2 : điền full thông tin nhưng chú ý phấn điền cứ bừa cmnd cũng vậy nhưng mail của nạn nhân phải chính xác ( phần này phải check mail ẩn của nạn nhân nha {các bạn tự tìm hiểu} )
Cứ thế spam nó ( khoảng 10 lần ) ……. Cứ ghi và gửi cmnd sai info nó
Bước 3 : tiếp tục vô link trốn chạy: https://www.facebook.com/help/contact/173034286130594
-          Điền tên + link nó .xong phần kia điền bừa
-          Sau đó nó ra case. Lên google tải khoảng 5 cái ảnh sex… sau đó cứ spam chửi supoort ( ngôn ngữ theo ip nha) đính kèm ảnh sex lên
Hóng die trong 48h tỉ lệ die là 30% nếu nạn nhân cài nhiều mail. Nếu nạn nhân chỉ có 1mail tỉ lệ là 70%.
The end tút  Thuận Huyền Thoại Max ĐZ

                      https://www.facebook.com/De.NDTT.Omega