TUT RENAME FACEBOOK 1 CHỮ

TUT ĐỔI TÊN 1 CHỮ BY NDTT UPDATE COVER
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 thủ thuật nhỏ giúp Đổi tên Facebook 1 chữ
Bước 1: Tải Hola về rồi fake IP thành IP của Indonesia chuyển luôn cả ngôn ngữ nhé.
Bước 2:
Vào Facebook
Vào thiết lập cá nhân
Chọn ngôn ngữ là Bahasa Indonesia
Lưu thay đổi lại.
Lên dòng trên cùng (Dòng nama) nhấn vào đó điền tên muốn đổi ở
Dòng đầu tiên (Depan:)
Dòng thứ 2 (Tengah:)
Dòng thứ 3 xóa (Belakang:)
Dòng thứ 4 (Tampilkan sebagai:) chọn tên 1 chữ
Dòng thứ 5 (Nama alternatif:) điền tên thay thế
Dòng thứ 6 (Kata Sandi:) điền mật khẩu
Rồi nhấn vào Xác Nhận (Simpan perubahan).
Bước 3: Vào dòng dưới cùng đổi lại ngôn ngữ Tiếng Việt.
Bước 4: Hóng kết quả.
Lưu ý : các bạn nên tự dame mình xong đổi tên lại 1 lần nữa như vậy là đã veri tên giả tránh trẩu căn lén nha.